IPO

 

अपर तामाकोशी हाईड्रोपावर लिमिटेडको दोलखा जिल्लावासीहरुको लागी शेयर आवेदन फाराम

अपर तामाकोसी क वर्ग आवेदन फारम

अपर तामाकोसी ख वर्ग आवेदन फारम

अपर तामाकोसी ग वर्ग आवेदन फारम